Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (se precizează și acest act normativ, după caz) Lumiar are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a vă putea asigura serviciile noastre, de a vă asigura suportul privind comenzile dumneavoastră, de a vă aduce la cunoștința modificările din cadrul serviciilor noastre și eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii noștri.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, dar acestea sunt necesare pentru finalizarea unei comenzi. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt publicate pe site sau în alta parte și nu sunt făcute publice. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin e-mail, la adresa contact@lumiar.ro. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

Lumiar nu realizează activități comerciale, de marketing sau de prelucrare a datelor cu caracter personal față de minori.

 

Ce fel de Date cu caracter personal prelucrăm?

Date despre utilizator

Pentru crearea unui cont, primirea de newsletter și utilizarea serviciilor este necesară colectarea următoarelor date cu caracter personal:

 • numele și prenumele
 • nume de utilizator
 • adresa de e-mail
 • adresa de livrare
 • numărul de telefon
 • Date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia creării contului de utilizator
 • Date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter
 • Datele fiscale (pentru persoane juridice)
 • Date pe care ni le puneți la dispoziție în formulare, pagina Finalizare sau pagina Coș
 • Alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.
 • Procesarea plăților: serviciu oferit de Twispay – https://www.twispay.com/ro/privacy-and-cookie-policy

 

Aceste informații ne sunt necesare pentru a putea livra și factura comenzile către dumneavoastră.

 

Cui transmitem datele colectate

Lumiar poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează:

 • furnizori de servicii de servicii de marketing
 • furnizori de servicii de servicii de curierat
 • furnizori de servicii de servicii de plata / bancare
 • furnizori de servicii de servicii de contabilitate
 • furnizori de servicii de servicii IT și Hosting
 • casă de avocatură externă;
 • împuterniciții care ne furnizează servicii de server, web, cloud sau IT sau care sunt partenerii noștri de afaceri;
 • autorități publice locale sau centrale.
 • Twispay: Platforma de procesare a plăților

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și cu adoptarea de masuri pentru protecția, integritatea și securizarea acestora.

 

Cum colectam datele dumneavoastră personale?

 

Scopurile procesării datelor cu caracter personal

Lumiar prelucrează datele dumneavoastră personale exclusiv în scopurile pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial, iar în situația în care vor fi identificate scopuri secundare, ce necesită prelucrarea datelor dumneavoastră, această prelucrare nu va fi făcută fără informarea și consimțământul dumneavoastră prealabil sau fără să existe un interes legitim în acest sens și fără un temei juridic.

 

 • efectuarea de analize și statistici de marketing;
 • trimiterea de comunicări de marketing cu privire la bunurile și serviciile noastre și ale partenerilor noștri în modalitățile sus menționate, luând în considerare achizițiile, preferințele dumneavoastră sau adaptate în alt mod pentru a selecta bunurile și serviciile cele mai potrivite nevoilor dumneavoastră;
 • utilizarea datelor cu caracter personal transferate către noi de către rețeaua socială Facebook, dacă vă conectați prin intermediul acestei rețele sociale, în măsura setărilor dumneavoastră, în scopurile de mai sus;
 • realizarea comenzilor sau pentru soluționarea eventualelor reclamații;
 • Comunicări și Newslettere: în situația în care deja ne sunteți client sau daca ne-ați contactat în scop profesional, prelucram datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice;
 • sprijin pentru desfășurarea unor investigații legale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul executării unui contract, inclusiv pentru situația nedorită a existenței reclamațiilor, respectiv pentru soluționarea lor. De asemenea, datele sunt prelucrate ori de câte ori se realizează servicii privind întreținerea, updatarea și asigurarea protecției sistemelor companiei.

Dacă faceți o achiziție cu noi, vom salva informațiile pe care le-ați introdus (în primul rând numele și prenumele dumneavoastră, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail) pentru a fi utilizate în următoarea achiziție, astfel încât să nu trebuiască să le introduceți din nou. De asemenea, vă vom stoca achizițiile (datele privind comanda) într-o listă “Articolele mele preferate” pentru a vă facilita găsirea acestor produse într-un singur loc pe site-ul web sau în aplicația mobilă data viitoare când faceți o achiziție.

Furnizarea unui astfel de consimțământ este voluntară și nu sunteți obligat, în temeiul niciunei reglementări legale, să vă dați consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere prelucrării datelor dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Drepturile dumneavoastră care decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile care pot fi exercitate, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia Lumiar;
 • Dreptul de a solicita echipei Lumiar să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare Lumiar;
 • Dreptul de a solicita echipei Lumiar să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;
 • Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

 

Cât păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare.

Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale: în fiecare an analizam datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.

Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusa de o prevedere legala, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta.

În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dumneavoastră personale. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților activi, cercetare / studii de piață.

 

Cum securizăm datele cu caracter personal?

Lumiar ia toate masurile de securitate și confidențialitate rezonabile și în mod continuu, în scopul protejării datelor cu caracter personal: măsuri tehnice și organizatorice adecvate, măsuri de securitate la un nivel rezonabil, măsuri ce previn prelucrarea neautorizată și ilegală, măsuri ce previn pierderea accidentală sau ilegală, măsuri ce previn distrugerea accidentală sau ilegală, măsuri ce previn daunele accidentale sau ilegale.

În situația puțin probabilă a unei încălcări a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și vă vom informa cu privire la aceasta situație.